Lesvoorwaarden

Lessen:

Een lesjaar duurt van 1 januari t/m 31 december.
Beginnen of stoppen met lessen kan op elk willekeurig moment in het jaar.
In een lesjaar wordt  37 weken les gegeven.
Een les duurt 30 min.

Klik hier voor het les/vakantierooster

Betaling:

Het lesgeld wordt gedeeld over 12 gelijke termijnen.

*Leerlingen onder de 21 jaar (vrijgesteld van btw): €22,50 per les 30 min

*Leerlingen boven de 21 jaar (btw plichtig): €24,99 per les 30 min

Bent u later in het jaar ingestapt of heeft u de lessen eerder beëindigd dan wordt de betaling met het aantal gekregen lessen verrekend en kan het zijn dat u geld terugkrijgt of bij moet betalen.

Lesuitval door docent:
Bij lesuitval door de docent wordt er gezocht naar een ander moment om de les in te halen.

Lesuitval door leerling:
Bij lesuitval door de leerling wordt de docent graag voor 10:00 uur ’sochtends op de hoogte gesteld.
U heeft recht op 1 inhaalles van het begin van het jaar tot aan de zomervakantie en 1 inhaalles vanaf de zomervakantie tot aan de kerstvakantie.

  • Wordt er vaker afgezegd om wat voor reden dan ook,kunnen deze lessen helaas niet worden ingehaald.

Opzeggen:
De maand waarin u aangeeft dat u wilt stoppen wordt afgemaakt.

GRATIS PROEFLES