Lesvoorwaarden 2018

Lessen:
Een les jaar duurt van 1 januari t/m 31 december.
Beginnen of stoppen met les kan op elk willekeurig moment in het jaar.
In een les jaar wordt  37 weken les gegeven.

Klik hier voor het les/vakantierooster

Een les duurt 30 min. (Eventuele andere tijden zijn ook mogelijk in overleg)

Betaling:
Het lesgeld wordt gedeeld over 12 gelijke termijnen.

* Leerlingen onder de 21 jaar: €50,- per maand
* Leerlingen boven de 21 jaar: €60,50 (incl. btw) per maand

Bent u later in het jaar ingestapt of heeft u de lessen eerder beëindigd dan wordt de betaling met het aantal gekregen lessen verrekend en kan het zijn dat u geld terugkrijgt of bij moet betalen.

Lesuitval door docent:
Bij lesuitval door de docent wordt er gezocht naar een ander moment om de les in te halen.

Lesuitval door leerling:
Bij lesuitval door de leerling wordt de docent graag voor 10:00 uur ’s Ochtens op de hoogte gesteld.

U heeft recht op 1 inhaal les van het begin van het jaar tot aan de zomervakantie en 1 inhaal les vanaf de zomervakantie tot aan de kerstvakantie.

Wordt er vaker afgezegd om wat voor reden dan ook kunnen deze lessen helaas niet worden ingehaald.

Opzeggen:
De maand waarin u aangeeft dat u wilt stoppen wordt afgemaakt.

GRATIS PROEFLES